MENININKŲ DEDIKACIJOS LIETUVOS IR SU LIETUVA SUSIJUSIEMS LITERATAMS

ARTWORKS ARE DEDICATED TO BOTH LITHUANIAN WRITERS AND AUTHORS LINKED TO LITHUANIA
NUMERIS >> KAM DEDIKUOTA >> DEDIKACIJOS AUTORIUS
NUMBER >> DEDICATED TO (…) >> AUTHOR OF THE DEDICATION


1. Neringa ABRUTYTĖ – Irma BALAKAUSKAITĖ
2. Neringa ABRUTYTĖ – Marta VOSYLIŪTĖ
3. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS – Violeta LAUŽONYTĖ
4. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS – Jurgita ŽVINKLYTĖ
5. Remigijus AUDIEJAITIS, Mantas GIMŽAUSKAS – Julija TUMELYTĖ
6. Juozas BALČIKONIS – Saulė ŽELNYTĖ
7. Jurgis BALTRUŠAITIS – Lida DUBAUSKIENĖ
8. Antanas BARANAUSKAS – Viktoras DAILIDĖNAS
9. Gintaras BERESNEVIČIUS – Evaldas MIKALAUSKIS
10. Kazys BINKIS – Eimantas LUDAVIČIUS
11. Rimas BUROKAS – Birutė ZOKAITYTĖ
12. Tomas ČEPAITIS – Birutė ZOKAITYTĖ
13. DAUGIAU NEBERAŠYSIU
14. Janina DEGUTYTĖ – Milena PIRŠTELIENĖ
15. Kristijonas DONELAITIS – Marija MARCELIONYTĖ
16. Erika DRUNGYTĖ – Arūnas LOMONOSOVAS
17. Jonathan FRANZEN – Eglė VERTELKAITĖ
18. GATVIŲ RAŠYTOJAMS – MOLOKO
19. Sigitas GEDA – Evaldas MIKALAUSKIS
20. Sigitas GEDA – Donatas PIRŠTELIS
21. Sigitas GEDA – Donatas PIRŠTELIS
22. Romain GARY – Deimantė RYBAKOVIENĖ
23. Ričardas GAVELIS – Agnė ŠEMBERAITĖ
24. GRAFOMANIJAI
25. Gintaras GRAJAUSKAS – Marius SKUDŽINSKAS
26. Gintaras GRAJAUSKAS – Darius VAIČEKAUSKAS
27. Romualdas GRANAUSKAS – Eglė JAKUTAVIČIŪTĖ
28. Thomas HARRIS – Artūras RIMKEVIČIUS
29. Juozapas Albinas HERBAČIAUSKAS – Rasa NOREIKAITĖ – MILIŪNIENĖ
30. Jurga IVANAUSKAITĖ – Jūratė ČĖSNAITĖ, Normantė NARUŠEVIČIENĖ
31. Jurga IVANAUSKAITĖ – Milda DAINOVSKYTĖ
32. Jurga IVANAUSKAITĖ – Normantė NARUŠEVIČIENĖ
33. Jurga IVANAUSKAITĖ – Neringa VASILIAUSKAITĖ
34. Liudvikas JAKIMAVIČIUS – Birutė ZOKAITYTĖ
35. Benediktas JANUŠEVIČIUS – Marius SKUDŽINSKAS
36. Antanas A. JONYNAS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ – NEIMANTIENĖ
37. Vanda JUKNAITĖ – Eglė JAKUTAVIČIŪTĖ
38. “KETURI VĖJAI” – “SINTEZIJA”
39. Jurgis KUNČINAS – Karolina KUNČINAITĖ
40. Herkus KUNČIUS – Agnė GINTALAITĖ
41. Vytautas KERNAGIS – Eglė VERTELKAITĖ
42. Algis KUKLYS – Lidija SKAČKAUSKAITĖ – KUKLIENĖ
43. Algis KUKLYS – Lidija SKAČKAUSKAITĖ – KUKLIENĖ
44. Vytautas V. LANDSBERGIS – Tania DIŠČENKO
45. Vytautas V. LANDSBERGIS – Tania DIŠČENKO
46. Romas LILEIKIS – Eglė VERTELKAITĖ
47. Aldona LIOBYTĖ – Daiva GUDELYTĖ
48. Vytautas MAČERNIS – Andrius ERMINAS
49. Vytautas MAČERNIS – Egidijus RUDINSKAS
50. MAIRONIS – Arūnas LOMONOSOVAS
51. Justinas MARCINKEVIČIUS – Laura GRYBKAUSKAITĖ
52. Aidas MARČĖNAS – Eglė VERTELKAITĖ
53. Marcelijus MARTINAITIS – Jurgita JASINSKAITĖ
54. Anzelmas MATUTIS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
55. Martynas MAŽVYDAS – Eglė VERTELKAITĖ
56. Jonas MEKAS – Jonas OLŠAUSKAS
57. Jonas MEKAS – Jonas OLŠAUSKAS
58. Icchokas MERAS – Ieva TRANAITĖ
59. Elena MEZGINAITĖ – Henrikas MAZŪRAS
60. Adomas MICKEVIČIUS – Milena PIRŠTELIENĖ
61. Eduardas MIEŽELAITIS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
62. Oskaras MILAŠIUS – Agnė ŠEMBERAITĖ
63. Oskaras MILAŠIUS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ - NEIMANTIENĖ
64. Nijolė MILIAUSKAITĖ – Ieva STASEVIČIŪTĖ
65. Česlovas MILOŠAS – Deimantė RYBAKOVIENĖ
66. Vincas MYKOLAITIS – PUTINAS – Monika MICEVIČIŪTĖ
67. Henrikas NAGYS – Aidas LAUNIKONIS
68. Kęstutis NAVAKAS – Jūratė REKEVIČIŪTĖ
69. NEŽINOMIEMS KASDIENYBĖS POETAMS – Saulė ŽELNYTĖ
70. Salomėja NĖRIS – Lida DUBAUSKIENĖ
71. Salomėja NĖRIS – Emilė SKOLEVIČIŪTĖ
72. Valdas PAPIEVIS – Aidas LAUNIKONIS
73. Sigitas PARULSKIS – Jurgita ŽVINKLYTĖ
74. Sigitas PARULSKIS – Dalia JUODAKYTĖ
75. Gabrielė PETKEVIČAITĖ – BITĖ – Henrikas MAZŪRAS
76. Kornelijus PLATELIS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ – NEIMANTIENĖ
77. Sara POISSON – Ina LUKAUSKAITĖ
78. PROTĖVIAMS už pasakas – Justė BALČIŪNAITĖ
79. Henrikas RADAUSKAS – Rimas VALEIKIS
80. Giedra RADVILAVIČIŪTĖ – Marta VOSYLIŪTĖ
81. Bronius RADZEVIČIUS – Anna PAVLOVA
82. Rolandas RASTAUSKAS – Irma BALAKAUSKAITĖ
83. Tomas A. RUDOKAS – Ina LUKAUSKAITĖ
84. Kristina SABALIAUSKAITĖ – Rasa NOREIKAITĖ – MILIŪNIENĖ
85. Julius SASNAUSKAS – Giedrė BARDZILAUSKĖ
86. Antanas STRAZDAS – Eglė VERTELKAITĖ
87. Ieva SIMONAITYTĖ – Laura DAILIDĖNIENĖ
88. Ieva SIMONAITYTĖ – Vida JOVAIŠIENĖ
89. Jolita SKABLAUSKAITĖ – Jolanta SEREIKAITĖ
90. Saulius ŠALTENIS – Elvyra Katalina KRIAUČIŪNAITĖ
91. Vytautas ŠERYS – Gediminas PIEKURAS
92. Ričardas ŠILEIKA – Svajūnas UDRYS
93. Paulius ŠIRVYS – Andrius ERMINAS
94. Antanas ŠKĖMA – Laura GRYBKAUSKAITĖ
95. “TREČIAS FRONTAS” – “ SINTEZIJA”
96. Juozas TUMAS – VAIŽGANTAS – Henrikas MAZŪRAS
97. Antanas VAIČIULAITIS – Vitalis ČEPKAUSKAS
98. Tomas VENCLOVA – Eimantas LUDAVIČIUS
99. Algirdas VERBA – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
100. ŽEMAITĖ – Daina VANAGAITĖ BELŽAKIENĖ
101. Vytautė ŽILINSKAITĖ – Nijolė ŠALTENYTĖ
102. Gintarė ADOMAITYTĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
103. Jonas AISTIS – Jonas OLŠAUSKAS
104. Arvydas AMBRASAS – Greta MEDELYTĖ
105. Juozas APUTIS – Ieva STASEVIČIŪTĖ
106. Onė BALIUKONYTĖ – Vida SEVRUKIENĖ
107. Algimantas BALTAKIS – Julija TUMELYTĖ
108. Antanas BIELIAUSKAS – Nomeda KUODIENĖ
109. Jonas BILIŪNAS – Julija TUMELYTĖ
110. Vytautas BLOŽĖ – Saulė ŽELNYTĖ
111. Kazys BORUTA – Jurga SAKO
112. Viktoras BRAZAUSKAS – Birutė ZOKAITYTĖ
113. Konstanty Ildefons GAŁCZYŃSKI – Rafal PIESLIAK
114. Josif BRODSKIJ – Tania DIŠČENKO
115. CASTOR & POLLUX – „SINTEZIJA”
116. Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė – Agnė Šemberaitė
117. Rimantas ČERNIAUSKAS – Egidija BRINKYTĖ
118. Viktorija DAUJOTYTĖ – Birutė ZOKAITYTĖ
119. Simonas DAUKANTAS – Marius SKUDŽINSKAS
120. Pranas DAUNYS – Eglė LABANAUSKAITĖ–STEPONAVIČĖ
121. Sigitas GEDA – Normantė NARUŠEVIČIENĖ
122. Algirdas Julius GREIMAS – Ugnė ŽILYTĖ
123. Rytis JANULIS – Andrius ERMINAS
124. Ona JAUTAKĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
125. Birutė JONUŠKAITĖ – Henrikas ORAKAUSKAS
126. Donaldas KAJOKAS – Arvydas NORVAIŠAS
127. Danutė KALINAUSKAITĖ – Violeta LAUŽONYTĖ
128. Grigorijus KANOVIČIUS – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
129. Česlovas KAVALIAUSKAS – Eglė VERTELKAITĖ
130. „KETURI VĖJAI” – Nerijus ERMINAS
13I. „KETURI VĖJAI” – Raminta ŠUMSKYTĖ
132. Sofija KYMANTAITĖ – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
133. „KRANTAI” – Julija ŠABASEVIČIŪTĖ
134. Antanas Vienuolis – Venta Jankauskaitė
135. Jurgis KUNČINAS – Valentinas AJAUSKAS
136. Osip MANDELŠTAM – Tania DIŠČENKO
137. Dalia JAZUKEVIČIŪTĖ – Rasa RIMIDYTĖ
138. Antanas RUBŠYS – Eglė VERTELKAITĖ
139. Rūta MIKULĖNAITĖ–JONUŠKIENĖ – Paulina JONUŠKAITĖ, Vitalijus PRIŠMONTAS
140. Viktoras MILIŪNAS – Andrius VILČINSKAS
141. Juozas MILTINIS – Kristina DANIŪNAITĖ
142. Antanas MIŠKINIS – Monika MICEVIČIŪTĖ
143. Vilius ORVYDAS – Mindaugas ŠIMKEVIČIUS
144. Donatas PETROŠIUS – Marta VOSYLIŪTĖ
145. Giedra RADVILAVIČIŪTĖ – Violeta LAUŽONYTĖ
146. Petras RAKŠTIKIS – Anna PAVLOVA
147. Liudvikas RĖZA – Eglė MASKOLIŪNAITĖ
148. Vytautas RUBAVIČIUS - Arvydas PAKALKA
149. Motiejus Kazimieras SARBIEVIJUS - Eglė MASKOLIŪNAITĖ
150. Julius SASNAUSKAS - Asta ŠIMKEVIČIENĖ
151. „7 MENO DIENOS” - Monika MICEVIČIŪTĖ
152. 7 POETAMS – Ieva TRANAITĖ
153. Konstantinas SIRVYDAS – Eglė VERTELKAITĖ
154. Pranciškus SKORINA - Ugnė ŽILYTĖ
155. STENDALIS - Laura GRYBKAUSKAITĖ
156. Balys SRUOGA - Karolina SKUDŽINSKIENĖ
157. Tėvas STANISLOVAS - Mindaugas ŠIMKEVIČIUS
158. LIŪNĖ SUTEMA – Aušra ČAPSKYTĖ
159. Matas ŠALČIUS - Gediminas PIEKURAS
160. Diana ŠARAKAUSKAITĖ - Svajūnas UDRYS
161. „ŠIAURĖS ATĖNAI” - „SINTEZIJA”
162. Vladas ŠIMKUS - Brigita RODAITĖ
163. Ignas ŠEINIUS – Milda DAINOVSKYTĖ
164. Laimonas TAPINAS – Artūras RIMKEVIČIUS
165. Judita VAIČIŪNAITĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
166. Judita VAIČIŪNAITĖ – Eglė ČESONYTĖ
167. Martynas VAINILAITIS - Deimantė RYBAKOVIENĖ
168. Aloyzas VIDUGIRIS – Ieva TRANAITĖ
169. Bitė VILIMAITĖ - Urtė BALČAITĖ
170. „ŽEMININKAI“ - Milda DAINOVSKYTĖ
171. Johanes BOBROWSKI - Živilė JASUTYTĖ
172. Vitas ŽVIRDAUSKAS - Birutė ZOKAITYTĖ
173. Juozas ERLICKAS – Artūras RIMKEVIČIUS
174. Anna ACHMATOVA, Nikolaj GUMILIOV – Eglė KUCKAITĖ
175. Eugenijus Ališanka – Monika MICEVIČIŪTĖ
176. Daina AVOTIŅA – Kęstutis GRIGALIŪNAS
177. Simone de BEAUVOIR – Laisvydė ŠALČIŪTĖ
178. Valerij BRIUSOV – Elena RYMOVA
179. Ciotka (Alaiza PAŠKEVIČ-KAIRIENĖ) – Karolina VOICECHOVSKAJA
180. Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ – Solveiga GUTAUTĖ
181. Mikalojus DAUKŠA – Sigita MASLAUSKAITĖ
182. Fiodor DOSTOJEVSKIJ – Miglė NARBUTAITĖ
183. Juliusz SŁOWACKI – Julita GEČEVSKA
184. Liudvikas RĖZA - Eglė GELAŽIŪTĖ - PETRAUSKIENĖ
185. Valdas GEDGAUDAS - Eglė VERTELKAITĖ
186. Günter GRASS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
187. Laurynas IVINSKIS – Remigija VAITKUTĖ, Marius TAMOŠAITIS
188. Vanda ZABORSKAITĖ – Monika GRIKŠTAITĖ
189. Romualdas BALTUŠNIKAS - Eglė VERTELKAITĖ
190. Konstantin BALMONT – Vilija KNEIŽYTĖ
191. Ramutė SKUČAITĖ – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
192. Eglė JUODVALKĖ – Martynas IVINSKAS
193. Jonas JUŠKAITIS – Monika GEDRIMAITĖ
194. Kerry Shawn KEYS – Jurgita JASINSKAITĖ
195. Adomas Honoris KIRKORAS – Laura BALTAITYTĖ
196. Saulius Tomas KONDROTAS – Algis KASPARAVIČIUS
197. Józef Ignacy KRASZEWSKI – Julita GEČEVSKA
198. Moišė KULBAKAS – Jeronimas SEIBUTIS
199. Stasė LYGUTAITĖ - BUCEVIČIENĖ - Monika MICEVIČIŪTĖ
200. Violeta PALČINSKAITĖ – Rasa JANULEVIČIŪTĖ
201. Lazdynų PELĖDA – Daina VANAGAITĖ-BELZAKIENĖ
202. Aldona Elena PUIŠYTĖ-GRIGALIŪNĖ – Virginija LAUŽADIENĖ
203. Alfonsas MALDONIS – Jolita KUZMENKOVAITĖ
204. Herta MÜLLER – Saulė URBANAVIČIŪTĖ
205. POEZIJOS PAVASARIS - Eglė VERTELKAITĖ
206. Antanas RAMONAS – Jovita GLEMŽAITĖ-MATUZIENĖ
207. Alė RŪTA – Vilma MAGELINSKAITĖ
208. Jean-Paul SARTRE – Agnė DAUTARTAITĖ-KRUTULĖ
209. Władysław SYROKOMLA – Elena GUDZINSKAITĖ
210. Knuts SKUJENIEKS - Kęstutis GRIGALIŪNAS
211. Vytautas SKRIPKA - Eglė VERTELKAITĖ
212. Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ – Jolanta MARCIŠAUSKYTĖ-JURAŠIENĖ
213. Simonas Tadas STANEVIČIUS – Monika JONUŠKAITĖ
214. Šatrijos RAGANA – Gintarė MIŠKINYTĖ
215. Wisława SZYMBORSKA – Violeta LAUŽONYTĖ
216. Petras VAIČIŪNAS – Linas SPURGA
217. Antanas VIENUOLIS – Agnė ŠEMBERAITĖ
218. Povilas VIŠINSKIS – Indrė ALEKSIEJŪNIENĖ
219. Albinas ŽUKAUSKAS – Giedrius MAZŪRAS
220. RAŠYTOJAMS – Rūta RIZGELYTĖ
221. Dalia BIELSKYTĖ - Aušra ČAPSKYTĖ
222. Ugnė KARVELIS - Birutė ZOKAITYTĖ
223. Algis SKAČKAUSKAS - Eglė VERTELKAITĖ
224. BITĖ Vilimaitė - Lina ZAVADSKĖ